Βρεθήκατε σε ένα αγώνα αυτοκινήτου και ακούσατε κάποιες άγνωστες λέξεις; Δείτε χρήσιμους ορισμούς που θα σας βοηθήσουν να μπείτε στη δράση!

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΘ.Ε.Α. = Εθνική Επιτροπή Αγώνων Αυτοκινήτου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ = Ορίζεται από την ΕΘ.Ε.Α. και βαθμολογεί τον Αγώνα και τον Οργανωτή.

ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ = Ο Δικαστής του Αγώνα, επιλύει διαφορές, επιβάλει πρόστιμα, αποκλεισμούς, τροποποιεί προγράμματα, κ.α.

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ = Ο Διευθυντής του Αγώνα, ο υπεύθυνος τέλεσης του Αγώνα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ = Ο Υπεύθυνος για την τεχνική και υλική οργάνωση.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ = Ο αρμόδιος για τον έλεγχο των μηχανικών εξαρτημάτων των αγωνιστικών αυτοκινήτων και τον έλεγχο ασφαλείας αυτών

ΚΡΙΤΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ = Οι Κριτές (πτυχιούχοι) Χρονομέτρες είναι οι αρμόδιοι για την Χρονομέτρηση των αγωνιστικών.

ΕΦΟΡΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΚΡΙΤΗΣ= Οι Εφοροι Διαδρομής επανδρώνουν συγκεκριμένες θέσεις κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα, για το κλείσιμο και έλεγχο της διαδρομής, την ενημέρωση των θεατών, την άμεση επικοινωνία με τον Αλυτάρχη σε περίπτωση ατυχήματος.

ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΡΑΛΛΥ, SPRINT

Σ.Ε.Χ. = Σταθμός Ελέγχου Χρόνου, Αναγράφεται ο Χρόνος παρουσίας του πληρώματος στο συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομής

Ε.Δ. = Ειδική Διαδρομή, αποτελεί δοκιμασία ταχύτητας σε δρόμους κλειστούς στην κυκλοφορία.

Απλή Διαδρομή = Τα τμήματα διαδρομής που είναι ανοιχτά στην κυκλοφορία και που συνδέουν τις Ειδικές Διαδρομές ή Σ.Ε.Χ. κλπ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ Ε.Δ. = Από το σημείο αυτό γίνεται η έναρξη της Χρονομέτρησης της ΕΔ

FLYING = Το σημείο τερματισμού Χρονομέτρησης της Ε.Δ.

STOP = Το σημείο αναγραφής του χρόνου επίδοσης για την συγκεκριμένη Ε.Δ.

REGROUPING = Σταθμός ανασυγκρότησης των αγωνιστικών δηλ. συγκεντρώνονται όλα τα αγωνιστικά που συνεχίζουν τον αγώνα και ξαναεκκινούν χωρίς τα πιθανά κενά που υπάρχουν από εγκαταλείψεις άλλων πληρωμάτων

SERVICE PARK = Οριοθετημένος χώρος από την Οργάνωση, όπου επιτρέπονται οι επισκευές των αγωνιστικών

ZΩΝΗ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ = Οριοθετημένος χώρος όπου επιτρέπεται ο ανεφοδιασμός καυσίμων των αγωνιστικών

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ = Οι αναγνωρίσεις της Διαδρομής από τα πληρώματα πραγματοποιούνται πριν την διεξαγωγή του αγώνα σε συγκεκριμένες ημέρες για να ελέγξουν, να γράψουν, να μάθουν την διαδρομή.

ROAD BOOK = Το βιβλίο που αναφέρει λεπτομερώς την Διαδρομή του αγώνα.

CARNET DE ROUTE = Καρνέ δηλ. Βιβλιάριο αγώνα όπου καταγράφονται όλοι οι χρόνοι παρουσίας, εκκίνησης, τερματισμού όλων των τμημάτων της διαδρομής του κάθε πληρώματος

PARC FERME = Χώρος Επιτηρούμενης Στάθμευσης. Στον συγκεκριμένο χώρο απαγορεύεται οποιαδήποτε επισκευή ή ανεφοδιασμός επι ποινή αποκλεισμού.

ΦΟΥΡΚΕΤΑ = Η τελείως κλειστή στροφή, στροφή πέταλο

ΚΟΠΑΝΑ = Μη επιτρεπόμενη συντόμευση δρόμου

ΧΑΝΕΤΑΙ = Ακολουθεί δρόμος χωρίς ορατότητα

Πατημένα = Δρόμος με πλήρη ορατότητα και τέρμα τα γκάζια

ΜΠΟΥΚΑ = Είσοδος στην στροφή έξω από το οδόστρωμα

Χ = Το ΄΄ Χ ΄΄ σημαίνει διασταύρωση


OMAΔΕΣ / ΚΛΑΣΕΙΣ

Οι Ομάδες που μετέχουν σε κάθε αγώνα υποδιαιρούνται σε κλάσεις =κυβισμός.

Ομάδα Ν = Αυτοκίνητα παραγωγής (όπως βγαίνουν από τον κατασκευαστή)
Ν1 κλάση : έως 1400 κ.εκ.
Ν2 κλάση : από 1401 - 1600 κ.εκ.
Ν3 κλάση : από 1601 - 2000 κ.εκ.
Ν4 κλάση : πάνω από 2000 κ.εκ.


Ομάδα Α = Αυτοκίνητα Τουρισμού (επιτρέπονται πολλές αλλαγές στο αυτοκίνητο)
Α5 κλάση : από 0 έως 1400 κ.εκ.
Α6 κλάση : από 1401 - 1600 κ.εκ.
Α7 κλάση : από 1601 - 2000 κ.εκ.
Α8 κλάση : πάνω από 2000 κ.εκ.

Ομάδα Ε (παλαιότερα μοντέλα αυτοκινήτων που έληξε η Ηomologation τους από Α ή Ν)
Ε9 κλάση : έως 1400 κ.εκ.
Ε10 κλάση : από 1401 - 1600 κ.εκ.
Ε11 κλάση : από 1601 - 2000 κ.εκ.
Ε12 κλάση : πάνω από 2000 κ.εκ.

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας