Η μεταγραφική περίοδος διαρκεί από 10 Ιανουαρίου μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2016. Οι αθλητές που θέλουν να μεταγραφούν θα πρέπει να απευθύνονται στο σωματείο από το οποίο αποχωρούν.

Οι πρωτότυπες αιτήσεις (συμπληρωμένες, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες) θα αποστέλλονται στη Γραμματεία της ΟΜΑΕ μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2016 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) προσωπικά (παράδοση ιδιοχείρως)
β) ταχυδρομείο/courier (θα υπολογίζεται η ημερομηνία στη σφραγίδα ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένης της 10ης Φεβρουαρίου 2016)

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας