Χρήσιμες πληροφορίες

Το Δελτίο Τεχνικής Ταυτότητας (ΔΤΤ) συνοδεύει κάθε αυτοκίνητο σε όλες τις αγωνιστικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει και πρέπει να παρουσιάζεται στους Τ.Ε. του αγώνα ή στα άλλα εντεταλμένα όργανα, όταν ζητείται. Πληροφορίες και διευκρινήσεις για τα Δελτία τεχνικής Ταυτότητας μπορείτε να βρείτε στην Εγκύκλιο 12 – 2105 (η αναθεωρημένη έκδοση αναρτήθηκε στις 18/3/2015), καθώς και στον κατατοπιστικό οδηγό με τη μορφή Ερωτήσεων και Απαντήσεων που ακολουθεί.

Ο ΣΜΑΚ ανακοινώνει ότι θα διοργανωθεί ομαδική έκδοση Δελτίων Τεχνικής Ταυτότητας το Σάββατο 16 Μαϊου 2015 από 09:00 - 11:00 στην περιοχή Κασλά Κοζάνης, στο χώρο που θα διοργανωθεί το 2ο Drift Κοζάνης. Καλούμε όλους τους αθλητές της ευρύτερης περιοχής να έρθουν για να μην έχουν αυτή την υποχρεωτική εκκρεμότητα.

Δεξιοτεχνία Κοζάνης

Από το 2013 και μετά, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει τη δική του αναγνωρισμένη από το κράτος Ομοσπονδία (ΟΜΑΕ) και έτσι όλες οι δραστηριότητες εμπίπτουν στον Αθλητικό Νόμο όπως και όλα τα αθλήματα. 

Αυτό σημαίνει ότι οι αγώνες σε όλες τις μορφές τους θα πρέπει να έχουν οργανωθεί από τα κατά τόπους αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία μηχανοκίνητου αθλητισμού και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εκδώσει πρωτύτερα το προσωπικό τους δελτίο αθλητή (λισάνς). Η διαδικασία είναι η ίδια που ακολουθείται σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους και ο αγωνιζόμενος είναι ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης που έχει δηλώσει συμμετοχή.

Οι διοργανώσεις που μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή αφορούν αγώνες επιτάχυνσης (Drag Day και 400αρι), Drift, Δεξιοτεχνίες, GP και time attack καθώς και αγώνες Regularity. Οποιαδήποτε εκδήλωση με χρονομετρημένη κατάταξη και απονομή νικητών θα πρέπει να διοργανώνεται από Σωματείο αναγνωρισμένο και να υπάρχει δήλωση της διοργάνωσης στην ΟΜΑΕ ώστε να τηρούνται οι νομικές υποχρεώσεις που διασφαλίζουν τους συμμετέχοντες.
Βέβαια, η ατομική προπόνηση των οδηγών σε πίστες δεν χρειάζεται να γίνεται στα πλαίσια οργανωμένης εκδήλωσης και έτσι δε χρειάζεται να εκδοθεί δελτίο αγωνιζόμενου για να μπει κάποιος για προπόνηση σε πίστα σε ελεύθερη μέρα.

Η ΟΜΑΕ ανακοινώνει ότι η νέα διαδικασία έκδοσης των αγωνιστικών πινακίδων έχει ως εξής:

1. To παράβολο για την έκδοση αγωνιστικών πινακίδων είναι 100 ευρώ και κατατίθεται στο λογαριασμό της ΟΜΑΕ, ως ακολούθως: 
Αρ. λογ. 5055-051609-112 / ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΟΜΑΕ
IBAN: GR 57 0172 0550 0050 5505 1609 112
2. Οι πινακίδες παραμένουν στην κατοχή του αγωνιζόμενου καθ όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού έτους.
3. ΟΙ αγωνιστικές πινακίδες στο τέλος του έτους, εφόσον δεν ανανεώνονται, επιστρέφονται στην Ομοσπονδία.
4. Η σφράγιση του Πιστοποιητικού Καταχώρησης και Κυκλοφορίας Αγωνιστικού Αυτοκινήτου (βιβλίο ΕΘΕΑ) θα γίνεται εφεξής από το Σωματείο στον αγώνα του οποίου συμμετέχει το αυτοκίνητο.

Διευκρινίζουμε ότι, 
Α) Όσα αγωνιστικά αυτοκίνητα έχουν κρατικές πινακίδες και δεν είναι σύννομα ως προς τα στοιχεία που αναφέρονται στην άδειά τους (κυβισμό, πλαίσιο) υποχρεούνται να εκδώσουν αγωνιστικές πινακίδες.
Β) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα αυτοκίνητα πρέπει να μετακινούνται με τρέιλερ σε κάθε μετακίνηση, εκτός της διαδρομής του αγώνα (από τόπο εκκίνησης επίσημων δοκιμών-αγώνα έως τόπο τερματισμού).
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά οποιαδήποτε μετακίνησή τους με άλλο τρόπο (αυτοκίνηση).

Εναρμονισμένη με τις επιταγές των καιρών, καθώς και με τις δεσμεύσεις της απέναντι στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, ορίζει πως η μεταγραφική περίοδος των αθλητών της (οδηγών/συνοδηγών) ξεκινά από την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 και θα διαρκέσει ένα μήνα, δηλαδή έως τις 10 Φεβρουαρίου 2014.

Κατά την περίοδο αυτή, όσοι αγωνιζόμενοι/κάτοχοι ταυτότητας αθλητή της ΟΜΑΕ οποιασδήποτε κατηγορίας (Α,Β, C) θέλουν, μπορούν να μεταγραφούν από το σωματείο που ανήκουν σε όποιο άλλο επιθυμούν (αρκεί να είναι εγκεκριμένο από την Ομοσπονδία), συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, και αποστέλλοντας τη στη Γραμματεία (τα στοιχεία αποστολής σημειώνονται στην επισυναπτόμενη αίτηση).

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας