Ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης ανακοινώνει την μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της 11ης Δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτων Κοζάνης που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2006 και προσμετρά στο Έπαθλο Δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος 2006.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της καθιερωμένης Δεξιοτεχνίας του ΣΜΑΚ είναι η Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2006.

Μετά την αποδοχή της σχετικής αίτησης από την Εθνική Επιτροπή Αγώνων Αυτοκινήτου φροντίζουμε για την έγκαιρη ενημέρωση και προγραμματισμό των ενδιαφερομένων.

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας