Ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης ανακοινώνει την αναβολή της 12ης Δεξιοτεχνίας Κοζάνης λόγω χωματουργικών εργασιών που έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται στον προβλεπόμενο χώρο διεξαγωγής.

Θα γίνει εκτίμηση της κατάστασης και στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα ανακοινωθεί νέα δυνατή ημερομηνία διεξαγωγής.

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας