Ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης ανακοινώνει την οριστική ματαίωση της φετινής Δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτων Κοζάνης λόγω μη αποπεράτωσης των έργων στον επιλεγμένο χώρο διεξαγωγής.

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας