Μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στο Σύλλογο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης η σύσταση του νέου Δ.Σ. είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΒΛΑΜΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ - ΤΖΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΣΙΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΗ:
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας