Στο χώρο των αγώνων αυτοκινήτου σημειώνονται κοσμογονικές αλλαγές σε επίπεδο διοίκησης του αθλήματος αφού η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έκανε δεκτό το φάκελο αναγνώρισης της ενιαίας Ομοσπονδίας αγωνιστικού αυτοκινήτου. Για το σκοπό αυτό συνεργάστηκαν οι δύο ομοσπονδίες που είχαν σχηματιστεί ΟΜΑΕ και ΕΛΛΟΑΜ.

Ο Σ.Μ.Α.Κ. ως ιδρυτικό μέλος της ΟΜΑΕ συμμετείχε και στην αναγνώρισης της νέας αθλητικής ομοσπονδίας αφού εδώ και καιρό είναι αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο.

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας