Ημερομηνία : 19/06/2019, ώρα 9:00μμ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  No 1

1.  ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΓΩΝΑ

ΟΝΟΜΑΤΑ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Επικεφαλής Τεχνικός Έφορος Τσικίνας Ιωάννης
Επικεφαλής Ιατρός Ιερόπουλος Χρόνης
Γραμματεία Καρκάνης Αναστάσιος
Γραμματεία Βλάμη Νεκταρία
Γραφείο Τύπου  Μηχανογράφηση Χατζηαναστασίου Ιωάννης

Από την Οργανωτική Επιτροπή


 

Ημερομηνία : 19/06/2019, ώρα 10:00μμ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ No 2

1. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΓΩΝΑ

Δεξιοτεχνία

10 (μέσω ΣΔΔΑ) ή 20€ (στην γραμματεία του αγώνα, όταν κλείσουν οι συμμετοχές μέσω ΣΔΔΑ) &
40€ (στον σύλλογο στην γραμματεία του αγώνα)

Gymkhana

30 (μέσω ΣΔΔΑ) &
50€ (στον σύλλογο στην γραμματεία του αγώνα)

Δεξιοτεχνία & Gymkhana

30 (μέσω ΣΔΔΑ) &
50€( στον σύλλογο στην γραμματεία του αγώνα)

Από την Οργανωτική Επιτροπή

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας