Μετά από απόφαση των αγωνοδικών, ο ιδανικός χρόνος από Αφετηρία 1 σε ΣΕΧ 2 ορίζεται σε δύο ώρες (120 λεπτά) και Αφετηρία 2 σε ΣΕΧ 2Α ιδανικός χρόνος 30 λεπτά με δυνατότητα προάφιξης.

Το ΣΕΧ 1 – ΣΕΧ 2 είναι 100 μέτρα πριν την αφετηρία της Ειδικής Διαδρομής.

 

Ο Αλυτάρχης

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας