ΗΜΕΡΟΜ.    24/05/2012                        

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νο 1

 

 Σας ανακοινώνουμε ότι στη θέση του Τεχνικού Εφόρου ορίζεται ο κ. Μαρατζίδης Παναγιώτης στη θέση του κ. Τσικίνα Ιωάννη που δε παρευρεθεί λόγω κωλύματος.


ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας