Μετά από απόφαση των αγωνοδικών, ο ιδανικός χρόνος ΣΕΧ 1 – ΣΕΧ 2 ορίζεται σε δύο ώρες (120 λεπτά) και ΣΕΧ 2 – ΣΕΧ 2Α ιδανικός χρόνος 30 λεπτά με δυνατότητα προάφιξης.

 

Ο Αλυτάρχης

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας