Έναρξη εγγραφών συμμετοχής : Πέμπτη 5/5/2011

Λήξη εγγραφών συμμετοχής : Τετάρτη 25/5/2011 23:00μ.μ

Διανομή βιβλίου διαδρομής : Παρασκευή 27/5/2011

Διανομή εντύπων-αριθμών
συμμετοχής στους αγωνιζόμενους : Σάββατο 4/6/2011 ώρα 16:00 έως 19:00

Υποχρεωτική ενημέρωση αγωνιζόμενων : Σάββατο 4/6/2011 ώρα 19:00
Έλεγχος εξακρίβωσης : Σάββατο 4/6/2011 16:00 έως 19:00
Στην κεντρική πλατεία Βελβενδού

Δημοσίευση πίνακα συμμετεχόντων : Παρασκευή 27/5/2011
Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων : Σάββατο 4/6/2011 ώρα 20:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Εκκίνηση 1ου σκέλους : Σ.Ε.Χ. 1 Ε.Δ. Μετόχι - ώρα 10:30 π.μ.
Εκκίνηση 2ου σκέλους : Η ώρα εκκίνησης 2ου σκέλους θα δοθεί
έπειτα από απόφαση των αγωνοδικών.

Τελικός Τεχνικός Έλεγχος : Μετά τον τερματισμό στο stop της Ε.Δ.
Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων: Στο χώρο της εκκίνησης
Τελικά αποτελέσματα: Μία ώρα από το τέλος του αγώνα.
Απονομή επάθλων : Στο Μετόχι 16:00 μ.μ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η Γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί στα γραφεία του Σ.Μ.Α.Κ. στην διεύθυνση ΒΕΡΟΙΑΣ 16 στην Κοζάνη, από τις 5/5/2011 έως 3/6/2011 και ώρες 19:00 έως 23:00
Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν τα δελτία πληροφοριών.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Γραφεία Σ.Μ.Α.Κ., καθημερινά από 5/5/2011 έως 3/6/2011 και ώρες 19:00 έως 23:00 στη διεύθυνση ΒΕΡΟΙΑΣ
Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας