Κατόπιν αποφάσεως της Ε.Θ.Ε.Α. Πρόεδρος Αγωνωδικών ορίζεται ο
κ. Αγγουράς Γεώργιος.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας