Έναρξη εγγραφών συμμετοχής : Τετάρτη 20/05/2009  
Λήξη εγγραφών συμμετοχής : Παρασκευή 12/06/2009 ώρα 21:30
Διανομή βιβλίου διαδρομής : Παρασκευή 12/06/2009
Δημοσίευση πίνακα συμμετεχόντων : Παρασκευή  12/06/2009  
Διανομή εντύπων-αριθμών συμμετοχής στους αγωνιζόμενους : Σάββατο 20/06/2009 ώρα 16:00 έως 19:00
Έλεγχος εξακρίβωσης : Σάββατο 20/06/2009 16:00 έως 19:00 στην κεντρική πλατεία  Βελβενδού
Υποχρεωτική ενημέρωση αγωνιζόμενων : Σάββατο 20/06/2009 ώρα 1900
Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων : Σάββατο 20/06/2009 ώρα  20:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
Εκκίνηση 1ου σκέλους : Σ.Ε.Χ. 1 Ε.Δ. Μετόχι - ώρα 10:30 π.μ.
Εκκίνηση 2ου σκέλους : Σ.Ε.Χ. 2 Ε.Δ. Μετόχι - ώρα 13:30 μ.μ.
Τελικός Τεχνικός Έλεγχος : Μετά τον τερματισμό στο stop της Ε.Δ.
Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων : Στο χώρο της εκκίνησης
Τελικά αποτελέσματα : Στο Μετόχι  16:00 μ.μ.
Απονομή επάθλων : Στο Μετόχι  16:00 μ.μ.

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας