1. Τρίτος αγωνοδίκης του αγώνα ορίζεται ο κ. Μαραντζίδης Παναγιώτης.

2. Τα ωράρια του αγώνος ορίζονται ως εξής

α. ΣΕΧ1 - ΣΕΧ2 180 λεπτά (3 ώρες)
β. ΣΕΧ2 - ΣΕΧ3 30 λεπτά

3. Στο ΣΕΧ3 επιτρέπεται η προάφιξη. Το ΣΕΧ3 βρίσκεται αμέσως μετά το ΣΤΟΠ2 όπου αριστερά χωματόδρομος.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας